دسته: مادر و کودک

تخت پارک دست دوم | نی نی دیجی

اهمیت محیط خواب نوزاد

اهمیت ایجاد یک محیط خواب امن برای کودک شما: عادت های خوب خوابیدن برای سلامتی جسمی و عاطفی کودک مهمه .یکی از موارد مهم در ایجاد عادت های خوب خواب ، ایجاد محیط خواب مناسبه، جایی که کودک شما می خوابه ، اعم از نوع تخت یا بالشت، نوع تشک و غیره. همچنین ایجاد یک... ادامه خواندن