توضیحات

 

بسیار نو و تمیز

دارای چرخش به راست و چپ

دارای تنظیم نشیمن و تنظیم زاویه خواب

قابلیت نصب با کمربند

بسیار ایمن و دارای تاییدیه اروپا