توضیحات

روکش این صندلی از جنس پلی استر میباشد

نشیمنگاه داخلی این صندلی دارای بالشتکهای کناری جهت محافظت از سر و پهلوی کودک

است

زاویه خواب این صندلی در چهار حالت تنظییم میشود

برای امنیت بیشتر این صندلی دارای ایزوفیکس میباشد.

این صندلی برای وزنهای از 9 تا  36 کیلو گرم قابل استفاده میباشد.

ضمنا بالای روکش کمی زدگی و در بالای سمت چپ کمی افتاب خوردگی داره.