توضیحات

 

 صندلی ماشینbabe

تمیز و سالم

دارای سیستم ایزوفیکس

قابلیت اتصال با کمربند و ایزوفیکس

روی کلیه خودروها قابل نصب میباشد

دارای تشک دوبل

تحمل وزن ۹ تا ۳۶ کیلو

دارای تنظیم زاویه خواب و تنظیم پشتی سر

دارای کمی افتاب خوردگی در یک سمت که در عکس مشخص هست