توضیحات

تمیز و سالم

قابل استفاده از 9 ماهگی تا 5 سالگی (9 تا 18 کیلو )

دارای سیستم ایزوفیک و fix base برای ایمنی و نصب اسان

دارای نشانگرهای رنگی که نصب صحیح یا اشتباه رو نشان میدهد

پارچه ضد تعریق

دارای هد ساپورت دارای ساید های ضد ضربه میباشد