توضیحات

 

 

 

 

صندلی ماشین کودک برند play از نوزادی تا ۷ سالگی
دارای تنظیم زاویه خواب
برند اسپانیایی