توضیحات

مناسب کودک از از 1 تا 5 ساله و از 9 تا 18 کیلوگرم 

قابلیت   حد اکثرتنظیم خواب و قابلیت شستشو

دارای کمربند ایمنی

ساخت کره