توضیحات

 

ساخت نروژ

تحمل وزن ۹ تا ۱۸ کیلو

دارای پد اضافه

قابلیت اتصال به خودرو با کمربند