توضیحات

قابل استفاده از 1.8 تا 45 کیلو گرم

قابل تبدیل به صندلی بوستر

تکیه گاه قابل تنظیم در 6 حالت

محافظ سر وگردن قابل تنظیم در ارتفاع

دارای قابلیت شستشو

دارای تست ضربه از کنار روبرو وپشت

دارای بدنه مقاوم و دارای استحکام

ضمنا بالای صندلی با اندازه سوزن زدگی دارد که چسب خورده