توضیحات

 

تمیزسالم

دارای سیستم ایزوفیکس
تحمل وزن ۹ تا ۱۸ کیلو
تا ۴ سالگی قابل استفاده
دارای تنظیم زاویه خواب

بسیار محکم و ایمن