توضیحات

 

از 6 ماهگی تا 5 سالگی قابل استفاده
9 تا ۱۸ کیلو

دارای سیستم اتصال امن و ایزوفیکس
دارای بوق و چراغ هشدار برای نصب صحیح صندلی

دارای کمربند با سیستم مهار 5 نقطه ای

قابلیت تنظیم هد رست و کمربند ها با هم