توضیحات

 

 

دارای ایزوفیکس

تحمل وزن ۹ تا ۲۵ کیلو

قابلیت اتصال به ماشین با کمربند و با ایزوفیکس

روی کلیه خودرو ها قابل نصب میباشد

دارای تنظیم زاویه خواب در سه حالت