توضیحات

 

در حد نو و تمیز و سالم  ازنوزادی تا ۵ سالگی قابل استفاده میباشد

دارای حالت خواب کامل خصوص نوزاد

دارای سیستم ایزوفیکس