توضیحات

 

در حد اکبند

از نوزادی تا ۷ سالگی قابل استفاده

دارای حالت نشسته لمیده خوابیده