توضیحات

 

 

از نوزادی تا ۱۳ سالگی قابل استفاده
دارای تنظیم زاویه خواب و حالت نشسته لمیده خوابیده
دارای سیستم ایزوفیکس
قابلیت اتصال با کمربند به خودرو 

 مدل Platinum